ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

 

Μέλος από : 11 Σεπτεμβρίου 1979

Επίτιμο μέλος από : 25 Ιανουαρίου 2001

Ειδικότητα : Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος Μηχανικός

N° : 22145 /
923

  

 Αρχή Πίσω