G   R   -   3   7   3   O   O       Α   Ν   Ω       Γ   Α   Τ   Ζ   Ε   Α                Α   Γ   Ι   Α      Τ   Ρ   Ι   Α   Δ   Α      5   8
    +  3  ο   6  9  4    6  ο  3  4  7  7  2 O  8  O                                                                               +  3  ο    2  4  2  3  ο    2  2  2  5  O
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Τ   Θ      1   1   8   9                                                                               G   R   -   3   8   1   1   O       Β   Ο   Λ   Ο   Σ

 

Αρχή Αναζήτηση

 

 

Γιώργος Ζάμπαλος
Έργα
Διαγωνισμοί
Design
ARCHITRON Inter
ARCHITRON Austria
ARCHITRON Sailing
B G 4

 

Za

 

 

Γ  Ε  Ω  Ρ  Γ  Ι  Ο  Σ        Ζ  Α  Μ  Π  Α  Λ  Ο  Σ

 

 

Α    Ρ    Χ    Ι    Τ    Ε    Κ    Τ    Ω    Ν           Μ    Η    Χ    Α    Ν    Ι    Κ    Ο    Σ                 D  .    P  .    L  .    G  .
Ε       Ι       Δ        Ι       Κ       Ο       Σ                       Π       Ο       Λ       Ε       Ο       Δ       Ο       Μ       Ο       Σ

 

ΓΕΝΗΘΗΚΕ  :

1953             στο Βόλο

 

ΣΠΟΥΔΕΣ  :

1979              Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος DPLG, Στρασβούργο (F) 
1981              Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Βιέννη (Α)
1985              Ειδικότητα στη Σύγχρονη Τεχνική Δομική, Παρίσι (F)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  :

1978  -            Ίδρυση του Αρχιτεκτονικού Γραφείου "ARCHITRON" σtο Παρίσι (F)

1979  -  1980   Βοηθός στην Έδρα Οικολογικής Κτιριολογίας, Στρασβούργο, Καθηγ. C. Hunziker
1981  -  1984   Συνεργάτης στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο "Team A Graz" (A)
1985  -  1993   Συνέταιρος στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο "Team A Graz" (A)
1989  -            Αρχιτεκτονικό Γραφείο "ARCHITRON" στη Βιέννη και στο Γκρατς (Α)
και 
2004  -            Αρχιτεκτονικό Γραφείο "ARCHITRON" στο Βόλο

 

ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ  :

1978

 

 

 

 

Αρχή ] Αναζήτηση ]

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ή  σ  τ  ε     μ  α  ζ  ί     μ  α  ς     σ  τ  ο     e  -  m  a  i  l 

:

o f f i c e @ a r c h i t r o n . g r

C o p y r i g h t  © 2 0 0 9  b y   International LLC

Τελευταία ενημέρωση : 19. Φεβρουαρίου 2009