G   R   -   3   7   3   O   O       Α   Ν   Ω       Γ   Α   Τ   Ζ   Ε   Α                Α   Γ   Ι   Α      Τ   Ρ   Ι   Α   Δ   Α      5   8
    +  3  ο   6  9  4    6  ο  3  4  7  7  2 O  8  O                                                                               +  3  ο    2  4  2  3  ο    2  2  2  5  O
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
Τ   Θ      1   1   8   9                                                                               G   R   -   3   8   1   1   O       Β   Ο   Λ   Ο   Σ

 

Αρχή Αναζήτηση

 

 

Γιώργος Ζάμπαλος
Έργα
Διαγωνισμοί
Design
ARCHITRON Inter
ARCHITRON Austria
ARCHITRON Sailing
B G 4

 

Το Αρχιτεκτονικό Γραφείο ιδρύθηκε από τον Αρχιτέκτονα Γεώργιο Ζάμπαλο το 1978 στο Παρίσι (F). 

Το 1985 μεταφέρθηκε η έδρα του Γραφείου στο Γκράτς (A). Τα διάφορα υποκαταστήματα  που ιδρύθηκαν από τότε στο Στρασβούργο (F), στη Βιέννη και το Σάλτσμπουργκ (A), στο Μόναχο (D), στην Αθήνα και το Βόλο (GR) επεξεργάζονται Μελέτες και Κατασκευές κτιρίων υψηλών προδιαγραφών και προσφέρουν κάθε είδους Αρχιτεκτονικές και Τεχνικές Υπηρεσείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέλος της κοινοπραξίας Μελετητών   B G 4  που έχει την έδρα της στη Βιέννη (Α), διαθέτει ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων και αντιπροσωπειών στο Βερολίνο (D), στη Πράγα (CZ), στο Ζάγκρεμπ (HR), στη Βουδαπέστη (HU), στη Γκλίβιτσε (PL), στο Βουκουρέστι (RU) και στη Κωνσταντινούπολη (TR).

Τη χρονική περίοδο 198O - 1994 καταξιώθηκε και έγινε ευρύτατα γνωστό, καθώς στο πλαίσιο μιας μόνιμης συνεργασίας με το Αρχιτεκτονικό Γραφείο  Team A Graz  πραγματοποιήσε πλήθος έργων και διαγωνισμών με μεγάλη επιτυχία.

Το γραφείο διευθύνεται από τον Αρχιτέκτονα Γιώργο Ζάμπαλο, ο οποίος επεξεργάζεται και σχεδιάζει τις εκάστοτε βασικές αρχιτεκτονικές λύσεις. Είναι καταχωρημένος στα αντίστοιχα Τεχνικά Επιμελητήρια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Το Γραφείο απασχολεί μόνιμα Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και Τεχνικούς, καθώς και - ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες - διάφορους ελεύθερους συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων. Για την επεξεργασία έργων μεγάλης κλίμακας δημιουργούνται κοινοπραξίες με προσεκτικά οργανωμένο επιστημονικό δυναμικό.

Ο διαθέσιμος τεχνικός εξοπλισμός του γραφείου είναι πάντα τελευταίας τεχνολογίας : 3 περιφερειακές CAD-θέσεις εργασίας με κεντρικό υπολογιστή (AutoCAD, APC-CAD, 3D-CAD), και μεγάλη επιλογή λογισμικών επεξεργασίας κειμένων, οργάνωσης, προσφορών, ΑΤΟΕ, αδειοδότησης κλπ.

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική επεξεργασία προσφέρονται υπηρεσίες αδειοδότησης, επίβλεψης, συντονισμού και κατασκευής έργων κάθε μεγέθους και είδους, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τον οικοδομικό και κατασκευαστικό τομέα.

 

 

[ Αρχή ] Αναζήτηση ]

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ε  π  ι  κ  ο  ι  ν  ω  ν  ή  σ  τ  ε     μ  α  ζ  ί     μ  α  ς     σ  τ  ο     e  -  m  a  i  l 

:

o f f i c e @ a r c h i t r o n . g r

C o p y r i g h t  © 2 0 0 9  b y   International LLC

Τελευταία ενημέρωση : 19. Φεβρουαρίου 2009