ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
 
Μέλος από : 2 Μαρτίου 2OOO
 
Ειδικότητα : Αρχιτέκτων Μηχανικός
   
N : 36 O96
 

 Αρχή Πίσω